Onlinecomm

Společnost, která zajišuje smluvní podmínky provozu a nájmu velkých (rozsáhlých) sítí. A speciální projekty.